Här finns utskicket, som föreningens sekreterare skickar till medlemmarna
T ex kallelse till föreningens årsmöte

DANSFÖRENINGEN KORKSKRUVEN KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2024.docx

 

Länk till dokument:

Utskick 2022-02-04

Årsmötet 2022 hölls 11 april 17.30 i Älvängens Folkets hus

Utskick 2022-11-25

Årsmöte 2023 hölls 31 jan 18.00 i Älvängens Folkets hus

Utskick 2023-02-10

Utskick 2023-12-01

 

Föreningens stadgar

 

Senaste revidering 2023-02-13