Om föreningen
 Gammal- o gillesdans
 Modern dans - bugg
 Danslaget
 Festkommitté
 Aktiviteter 2023
 GilledansfestivALEn
 Styrelsen
 Medlemsinformation
 Ale kommun
 Dansbeskrivningar
 Föreningar, länkar
 Maila oss
 Tillbaka till startsidan

Dansa med dansföreningen Korkskruven i ALE kommun
- 3 mil norr om Göteborg -

 

Senaste uppdatering: 2024-01-09

 

 

 

 

INNEHÅLL
Allmänt
Föreningen deltar i olika tillställningar
Antal medlemmar

                                               Söndagsdanserna (nedlagt. Ersatt av tisdagsdanser)
Måndagsdanserna
Tisdagsdanserna fr o m 2023

                             Torsdagar - Bugg (nedlagt torsdagar)
Måndagar Bugg
                         Torsdagar - Barndans (nedlagt ht 2015)

Danslaget
Föreningens hemsida
Övrigt

Bilder från  söndagen 19 okt -14 av Lars-Åke (ACLA) 

 


 

 

 


En Gilledansdag i oktober
 

 

 


Allmänt

Dansföreningen  Korkskruven  bildades 1990 och firade 25 års jubileum år 2015. Vid avslutningen bjöds på lite extra gott.
2020 30 års jubileum i samband med GilledansfestivALEn. Vi bjöd på tårta.

 

2010 firade vi 20 årsjubileum kombinerat med Giillesdansdagen den 2 oktober. . Föreningen bjöd på jubileumstårta och avslutade dansdagen, med dans till spelmanslaget "Kafferast" från Ale. Spelmanslaget underhöll också under pausen då vi avnjöt kaffe o tårta.


15-års jubileum firade vi den 10 september 2005. Mat och tårta från catering firma. Underhållning av spelmanslaget "Kafferast". Dans till spelmanslaget hela dans-kvällen. Plats: Alafors Medborgarhus och 117 deltagare.

 

Vi har även firat 5-års och 10-års jubileum. Det senare  med fest 25 mars 2000, i Alafors Medborgarhus med dans, mat och underhållning!


Varför namnet "Korkskruven" ? Jo, beslutet fattades med en korkskruv som ordförande-klubba. Idag har klubben en riktig ordförande-klubba!

 

Föreningen är en "allmännyttig ideell förening" med kulturell, social och idrottslig   verksamhet. Med "idrottslig" menar vi, ger motion.
 

Föreningen har samarbetat med Studiefrämjandet fr o m ca år 2000. Har gett föreningen ett visst årligt tillskott i kassan.
Fr o m hösten 2016 har föreningen bytt till Medborgarskolan.Föreningen har haft sina söndagsdanser,  gammal- o gillesdans, i Skepplanda Bygdegård - Kl 17- 20. Fr o m hösten 2017: 17.30 - 20.00!

Fr o m hösten 2020 har dansen varit vilande beroende på Corona situationen.
För vägbeskrivning till bygdegården, klicka på denna länk.
 

Under tidigare år har föreningen haft sina Söndags-motionsdanser, i Folkets hus i Älvängen. (karta  klicka på denna länk)
 

Våren 2007, fick föreningen maka på sig, då det skulle vara teater i Folkets hus.
De sista 5 söndagarna våren 2007, dansade vi i Skepplanda Bygdegård.
Resultatet var så bra, att medlemmarna röstade för att fortsätta med söndagsdanserna i denna lokal.

 

Hösten 2019 dansade vi varannan söndag. Vi varvar med Kode, som har dans ojämna veckonummer. Vi har jämna veckonummer. Det blev 7 söndagar.
Vi fortsatte med dans varannan söndag. Söndagsdanserna är nerlagda och
ersatta med Tisdagsdanser i Älvängens Folketshus.


Kurser i såväl gammal- och gillesdanser som bugg, har förekommit under åren.
På senare år motionsdans med kursinslag, i gammal- och gillesdans Måndagar i Folkets hus i Älvängen - kl 19-22. Fr o m 2016: 19 - 21.30 och 18.30- 21.00
fr o m våren 2022.
Fr o m hösten 2020 har dansen varit vilande beroende på Corona situationen.
Men återupptogs våren 2022 med fortsättning hösten 2022..
Våren 2023 startade TISDAGEN 17 januari och avslutades 4 april.
Obs! Ändrad dag!! Tisdagar istället för måndagar.

 För vägbeskrivning till Folkets hus i Älvängen, klicka på denna länk.

Motionsdansen i bugg har vi haft Torsdagar och i Alafors Medborgarhus - kl 18.30 - 21.00.
Både för nybörjare, fr o m 18.30, och för de som är mera avancerade, fr o m 19.30.
Fr o m hösten 2020 har dansen varit vilande beroende på Corona situationen.

Men planerades att återupptas hösten 2022. Tyvärr blev buggen inställd!!
Buggen återupptogs hösten 2023 men då på måndagar och i Älvängens Folketshus.


Fr o m hösten 2006 har vi haft barndans, i samma lokal som buggen.
Detta skedde torsdagar, strax före buggen. Hösten 2015 var
barndansen vilande. Upphörde definitivt fr om 2016.
För vägbeskrivning till Alafors Medborgarhus, klicka på denna länk
 

Angående dansledare för gammal- o gillesdansen:

Föreningen lär ut nya danser och håller sig väl framme, när det gäller senaste nytt!

Vid våra söndagsdanser har vi haft 3-5 olika dansledarpar sedan 2010
1. Margareta Petersén o Rolf Karlsson - erfarna dansledare
    från SAAB:s GDF. Margareta o Rolf tog paus våren 2013.
    Återkom med en söndag hösten 2013. 

2. Carina Falk dansledare - med lång erfarenhet  för Antens
    Gammeldansare - och med Vimar Wingård eller Anders
    Ahlning, som dansledarpartner.
    Carina o Vimar tog paus våren 2011. Dock, Carina tog en
    söndag. Carina återkom hösten 2011 med 3 ggr.
    Carina o Anders har fortsatte våren 2012 3 ggr o hösten 4 ggr.
    Återkom våren 2013 med 3 söndagar. Tog paus hösten 2013
    och våren 2014. Återkom 1 gång hösten 2014.    

3. Nytt för hösten 2010 var att dansledarna Lasse Liljegren o
    Maud Nilsson, blev dansledare hos oss, en söndag.
    Det blev Musikanläggning då. Detta danspar återkom våren
    2011 med 2 söndagar och en söndag hösten 2011.
    Våren 2013 återkom Lasse o Maud med 2 söndagar.
    Hösten 2013, 2 söndagar och våren 2014, 2 ggr samt
   1 gång hösten 2014. Återkom 1 gång våren 2015,

4. Nytt för oss 2011 var, att Eva o Roy Jansson (erfarna
    dansledare från Viggen), blev våra dansledare 2 söndagar
    våren 2011, 4 ggr hösten 2011 och 5 ggr våren 2012.
    Återkom hösten 2012 6 ggr och  5 söndagar våren 2013.
    Hösten 2013, 7 söndagar och våren 2014, 7 ggr och
    hösten 2014, 7ggr. Återkom våren 2015 med 6 söndagar och
    tog 7 söndagar hösten 2015. Eva o Roy fortsatte våren 2016 med
    8 ggr och fortsatte till hösten med alla 12 söndagar. Har fortsatt 2017
    med alla söndagar, bortsett från att Gullevi o Bosse har ställt upp när
    Eva o Roy har behövt vara lediga. Eva o Roy fortsatte 2018-20
    2019 med Gullevi o Bo samt Nisse Lena som backup.
    Fr o m 2019 varvat, varannan gång, med våra nya dansledare
    Hel
én o Arvi - se vidar om dessa nedan.

5. Dansledarna för våra måndagsdanser, Magnus Karlsson o Pia Brödslev, har
   några gånger varit dansledare vid terminsavsluten (2011/12).

6. Nytt för hösten 2012 var, att Gullevi o Bo Zederin var dansledare en söndag.
     Gullvi o Bosse återkom våren 2013 med 3 söndagar och tog 4 söndagar
     hösten 2013. Våren 2014, 4 ggr samt hösten 2014, 3 ggr.
    Återkom våren 2015 med  3 söndagar och 3 söndagar hösten 2015.
    Gullevi o Bo fortsatte våren 2016 med 4 ggr.
    Hösten 2016, såsom backup för Eva o Roy. Fortsatte som backup 2017.
    Har tyvärr tackat nej för 2018, Men ställde ändå upp 9 o 16 september.
    Ställer upp som backup.

7. Fr o m hösten 2015 till våren 2016 har dansledningen delats mellan
     Eva o Roy och Gullevi o Bo.
     Hösten 2016 har Eva o Roy dansledningen alla 12 gångerna, men med
     Gullevi o Bosse som backup. Eva o Roy fortsatte våren 2017, med
     dansledning 13 ggr av 14. Gullevi o Bo tog 1 ggr (2 april).
     Eva o Roy fortsatte hösten 2017. Gullevi o Bo har tagit en söndag (29 okt).
     Eva o Roy fortsatte 2018. Nytt, våren 2018, är att dansen kom att ledas av
     Lena Odhed o Nisse Bauhn den 18 o 25 mars.
     2019 våren: Eva o Roy 10 söndagar med Gullevi/Bo o Nisse/Lena som
     ersättare 3 söndagar.

     Vi provade hösten 2019 med dans endast varannan söndag varvat med
     Kodesvängen. Det blev 7 söndagar hösten 2019. Vi fortsatte våren
     2020 med dans varannan söndag. Men fick ställa in 2 sista söndagarna p g a
     av corona situationen.
    
     På grund av sjukdom tog Eva o Roy paus hösten 2019. Gullevi o Bo tog
     2 söndagar och Hel
én o Arvi tog 5 söndagar. Detta par är nya för oss i
     DF Korkskruven. Hel
én o Arvi fortsatte våren 2020 och då varvat med
     Eva o Roy. 

Dansen har varit vilande helt hösten 2020 o våren 2021 p g a Corona situationen. Även hösten 2021 o våren 2022 är vilande. 
Inga planer nu, på att återuppta söndagsdanser!!    

Måndagsdanserna har Magnus Karlsson och Pia Brödslev skött sedan år 2006.
Men hösten 2016 slutade Pia, som dansledare. Carin Gustafsson hjälpte
Magnus vid visning av danser. 
Dansen har varit vilande helt hösten 2020 samt  våren o hösten 2021
 p g a Corona situationen.
Men  återupptogs våren 2022. Då med nya dansledare, Arvi o Helen,
som tidigare nämnts varit dansledare på söndagar samt Willy o Carin.
Dessa två par varvade varannan måndag. Det blev 6 måndagar våren 2022. Måndagsdanserna fortsatte hösten 2022. 10 måndagar och med Arvi o Helen
som dansledare. Måndagsdanser blev Tisdagsdanser fr o m våren 2023.
Helen o Arvi fortssatte som dansledare hösten 2023.
Våren 2024 delas dansledningen mellan Helen o Arvi samt Tore o Elisabeth
från SAAB:s GDF. De växlar med varannan tisdag.

Angående dansledare för bugg och barndans, torsdagar

Dansledare för Buggen har varit Annika Oleryd under 17 år. Hösten 1999 - hösten 2015.. Annika har även haft salsa kurser våren och hösten 1999 samt våren 2000.
Fr o m våren 2016 var Kjell-Åke S från Buggskolan i Göteborg, vår bugg-dansledare. Lotta hjälpte till med visningar. Kjell-Åke fortsatte 2017 o fortsatte våren 2018.
Hösten 2018 var Birger P dansledare för nybörjarna och Billy E för fortsättarna. Båda tillsammans med Lotta A.
.
Lotta A, Birger P och Billy E har dansat hos oss i många år och är välkända
för för de som brukar bugga hos oss.

Våren 2019 var Billy o Lotta dansledare för både nybörjare o fortsättare.
Billy fortsatte hösten 2019 med hjälp av Lotta o Ann-Sofi. Billy fortsatte
våren 2020 med Lotta o Ann-Sofi.
Dansen har varit vilande helt hösten 2020 och våren o hösten 2021 p g a Corona situationen.
Även våren 2022 blev vilande. Men vi planerade starta hösten 2022.
Då med ny dansledare, Kjel Åke S, som vi haft för några år sedan.
Tyvärr gav Kjell-Åke återbud. Ingen bugg hösten 2022 ej heller våren 2023!
MEN hösten 2023 kom vi igång med bugg på måndagar i Foketshus i Älvängen!
Nya dansledare: Erfarna Peder Björnsson med partner MaryAnne.
Fortsätter våren 2024.

Barndans startade vi hösten 2006 och med Annika som dansledare.
Tyvärr, lade vi ner barndansen hösten 2015. För stor konkurrens från de
stora aktörerna.

För information om tidigare års dansledare, klicka på denna länk: dansledare.

Åter till toppen


Föreningen deltar i olika tillställningar:
Solstadansen i Karlstad i maj. Vi åker buss och har övernattat i Möruddens stugby.
2006 provade vi på nytt övernattningställe - Rum o Pensionat på Hammarön.
2007 övernattade vi på vandrarhemmet i Karlstads tidigare regemente.
År 2007 var det 10:e året i rad som föreningen deltog. Vi har fått blommor och senare år en korg med diverse gott, för flest antal deltagare från en förening år 2002 - 2008 (7 år). Tack!.
Dock, år 2009 var det så få som anmälde sig, att vi fick ställa in bussresa!
Vårt koncept med övernattning och flera luncher/middagar har blivit för dyrt?
Tyvärr ingen bussresa 2010/-11. Medlemmarna får ta sig till Karlstad med egen transport. Solstadansen lades tyvärr ner 2012.

Föreningen dansar varje år Nordstadsvängen med 10 - 20 dansare.
Några av föreningens medlemmar brukar delta i  Oskarshamndansen (tid. Parkdansen), Råtödansen i Stockholm, Septemberdansen i Trollhättan (tid. Malögasvängen), Drejarschottis i Lidköping, Dansdag Allhelgonahelg i Skoghall samt 2009-2014 Klövsjö dansvecka.

Själva anordnade vi GilledansfestivALEn första Lördagen i oktober. Vi startade år 2000 och år 2019, har vi haft dansdagen  20 år i följd.
Vi firade med tårta vid det avslutande kaffet.
Antalet deltagare håller i sig! 180 deltagare 5 okt 2019.
2014 firade vi 15 års jubileum och avslutade med underhållning av Vier Brillen.
Vi firade föreningens 25 års jubileum vid dansen 2015.
GilledansfestivALEn 2020 inställd p g a Corona situationen.

2010 (11:e gången) kombinerade vi med 20 års jubileum för föreningen
Se vidare under länken "GilledansfestivALEn".
Vill Du se videos från från Gillesdansfestivalerna, Klicka här och du kommer till Jonny's utlagda videos .

Under ett antal år har Nyårsfest anordnats i Medborgarhuset i Alafors med ett hundratal deltagare.  Alltid levande musik. De 14 senaste åren, till Sven-Gunnars orkester, som spelar både modernt o gammalt. God mat kommer från catering firma. Nyår 2009 (10:onde gången) firade vi i Skepplanda Bygdegård.
Nyårsfirandet i Skepplanda Bygdegård 2014 var 15 gången med Sven-Gunnars
och tyvärr sista gången.
 Vi fortsatte med Nyårsfirande, men med musikanläggning 2015.
2016 är nyårsfirandet nerlagt. Dock, i Bygdegården fanns Nyårsfirande
i privat regi 2016!

Vi har haft utbyte med andra föreningar. 1996 busstur till Danmark där vi besökte en dansk dansförening i Vrå, nära Lökken. Besöket återgäldades, året därpå med ett besök här.
Även en förening i Skåne har korkskruven haft utbyte med 1996.  En busstur till Bjärred med övernattning. Väl omhändertagna av Bjärreds Gammeldansgäng.
På kvällen "Skär Fest" med Skära Gammeldansvänner.

På senare år har vi haft ett antal buss-utflykter. År 2002 o 2003 bjöd vi  medlemmarna på dansresa till Lidköping där vi besöker "Kultisgänget". Allt har betalats av föreningen. Resa, dans, mat och fika. En heldag !! 
Juni 2004 bjöd föreningen på själva bussresan till Sandsjön utanför Borås. 

Vi har även haft  dansresor i augusti, till Jönköping 2002-2013
d v s 12 år i rad. Föreningen har subventionerat bussresan + fika under resan.
Tidigare år i större omfattning. Senare år enbart mindre subvention från föreningen.
Vi dansar i parken - "Kultis Kväll på Fröjden" - och får träffa trevliga dansare från Jönköping med omnejd. Fika i pausen på Fröjden har var och en fått stå för.
Fr o m år 2009,  även egen medhavd fika under buss-stoppet under resan.
Tyvärr fick vi ställa in bussresan år 2014, då vi fick för få deltagare.

Den 23 april 2005 bjöd föreningen medlemmarna på bussresa till Götene Folkets Park och Vadsbosvängens 30-års jubileum.
En trevlig heldag med dans, mat och fika. Allt betalades av föreningen.
Vi har fortsatt med Götene 2006- 2010.
Föreningen har då subventionerat med en mindre summa för medlemmarna.
Tyvärr blev Götene inställt 2011.
Vi dansade i Lidköping den dagen och med egen transport. Så även senare år.

Den 24 mars 2007 bjöd föreningen medlemmarna på bussresa till Grums och där dansade vi med Grums Variationsdansare. Detta har upprepats vårar 2008-2019  (dock betalning, senare år).
2013 blev det även en Grums-resa till hösten. Vi har fortsatt både vår och höst 2013-2019. Med hösten 2019, har vi gjort 20 bussresor till Grums!
Vi har i stort sett haft fullt i bussen på senare år.
Tyvärr är både vårens o höstens Grumsresor inställda 2020 p g a Corona situationen. Även Grumsresor 2021 och våren 2022 är inställda.
Men hösten 2022 bar det av med en bussresa till Grums!
Det blev en bussresa till Grums 18 mars 2023. Men antalet deltagare har
minskat. Det ekonomiska stöd vi har fått från SAAB:s gammaldansare
upphör. Så våren 2023 blev förmodligen sista bussresan till Grums.
Vi anordnade en dansdag 30 sept i Medborgarhuset i Alafors med
Alf o Birgitta som dansledare, Kompensation för utebliven bussresa.
 

Antal medlemmar
Antalet medlemmar i dec 2023 är 62 st.
Medlemsavgiften för 2020 gällde även 2021
Men fr o m 2022 vill vi ha medlemsavgift, såsom tidigare år.

År Antal
2024  9 jan 18
2023 62
2022 65
2021 101
2020 102
2019 111
2018 117
2017 134
2016 134
2015 126
2014 132
2013 137
2012 134
2011 136
2010 145
2009 166
2008 157
2007 153
2006 162
2005 174
2004 165

Låg medlemsavgift: tidigare 50:-/år !  Vid årsmötet 2019, beslöts att höja årsavgiften till 70:/år fr o m år 2020.

Åter till toppen

Söndagsdanserna
kl 17- 20 t o m våren 2017
Fr o m hösten 2017 17.30 - 20.00

Vi brukade vara ca 35-55 dansande vid Söndagens motionsdans. Ett antal gånger varje termin brukade vi ha  toppar - över 60 och över 70 dansande har också förekommit. Men då var det trångt i lilla Älvängens Folkets hus  -  och hög stämning!
Vi diskuterade då flera gånger, om att flytta till större lokal.
Svårt att finna lämplig lokal i Ale.
Dock, våren 2007 tvingades vi ut ur Folkets hus, de sista 5 söndagarna. Vi dansade då i Skepplanda bygdegård. Skepplanda har ansetts som lite för långt ifrån våra dansare. Men nu ansåg våra dansare, att åka till Skepplanda är inga problem. Lokalen är både större och bättre än Folkets hus i Älvängen.
Hösten 2007 dansade vi i Skepplanda bygdegård och vi har fortsatt dansa där.

 
Vi har haft en minskning, senare terminer. Men har haft toppar ibland med närmare 60 dansare.
2011- 2019, är vi ca 25-50 dansare söndagar.

Vid Söndags danserna, dansar vi dubbeldanser. Vi brukar sakna några kavaljerer. Men, vi löser detta med att damerna numreras och byter mellan varje dubbeldans.
Damerna flyttar ett steg framåt till nästa kavaljer, efter varje dans.

De flesta danskvällar, lär vi ut någon ny dans eller repeterar någon tidigare visad dans.

Vi har levande musik, i stort sett, vid de flesta Söndags-danserna. Dragspelare såsom Bengt J, Peo - senare Peo o Monica, Evert, Ronny, Arne, Conny, Anders
o Tore.
Vi har även haft Eva o Ingvar, såsom starten hösten 2013.
Andra kan förekomma. T ex har spelmanslaget Bidraget spelat en gång per termin fr o m hösten 2003 - våren 2005.
Hösten 2004 har Conny Ericson spelat några gånger. Spelmanslaget Kafferast spelade en söndag hösten 2005 och en söndag hösten 2007.
Våren 2006 hade vi Conny Brodin från C-laget två gånger. Conny har återkommit 2014.
Går vi längre tillbaka i tiden, har vi haft dragspelare som Leif och med Kjell på gitarr. Även Nisse har spelat några gånger.

Några danskvällar  har vi haft dansen till Musikanläggning. Men numera oftast
levande musik. Dock har vi på senare tid blivit utan speleman några gånger.
Då har Jonny o Lisbeth ställt upp med sin musikanläggning.

Tidigare stod  Jan-Olof för musiken  och det blev mycket fin musik.
Fr o m våren 2006 och till 2009, var det Sune som stod för CD-musik.
Mycket bra musik.

Fr o m 2010 stod Margareta för en CD-musik och Maud o Lasse för  musikanläggning - Lasse använder Lap-Top.
Även Gullevi o Bosse har haft kvällar med musikanläggning - Lap-Top.

Fr o m 2015 har vi satsat på enbart levande musik. Men några undantag
har vi fått göra.

Vi har normalt dans 12-14 söndagar per termin.
Vi har t o m våren 2017 dansat 17-20 med kaffe-paus 18.15-18.45, då lottdragningen sker.
Fr o m hösten 2017 dansar vi 17.30 - 20.00 med kaffe-paus 18.30-19.00, då lottdragningen sker.
Ändringen, med att minska tiden med en halvtimme, beslöts vid styrelsemöte
26 april 2017. Vi har haft 2 val våren 2017, där 2/3 av de röstande valde för
ändring. Valen var för att pejla inställningen!
Läs mera under länken "Gammal- o gillesdans".
Vid årsmötet jan 2018, beslöts att höja
entré-avgiften, för söndagsdanserna
från 50 kr till 60 kr. Vi har haft 50 kr i många år.
Styrelsens beslut är att höjningen gäller från 4 feb 2018.

Fr o m Hösten 2019 har vi haft söndagsdanser enbart varannan söndag.
Jämna vecko-nummer varvat med Kodesvängen som har varannan söndag
ojämn vecka.
Våren 2020 ställde vi in de 2 sista söndagarna p g a Corona situationen.
Även hela Hösten 2020, våren o hösten 2021 har varit vilande samt
 våren 2022.
 Inga planer på att återuppta söndagsdanser! Ersatt av tisdagsdanser!

Åter till toppen

Måndagsdanserna kl 19 - 21.30 (tidigare till 22.00)
Fr o m våren 2022 är tiden 18.30 - 21.00.
Tisdagsdanser fr o m våren 2023
På måndagar dansade vi gammal och gillesdans. 
Under många år med Jan-Olof o Monica som dansledare.
Vi dansade ca 30-40 personer
Fr o m våren 2006 blev Magnus Karlsson och Pia Brödslev dansledare, kända av våra måndags- och söndagsdansare.
Vi har startat med grunddanser och vid behov med grundsteg, ökat på nästa timme med fler sorters danser för att sista timmen bl. a. dansa sådana danser som dansas söndagar. Vi har haft två pauser under kvällen.
Hösten 2007 var vi 20-25 dansande per kväll.
Våren 2008 fick vi en del nya dansare och har haft 26-34 dansare per kväll.
Antalet dansare, höll i sig under våren 2009. Dock, hösten -09 en minskning men våren 2010 åter 20-30 dansare. detta antal höll i sig under 2011-2017.
På senare tid har det tillkommit några nya dansare! Det glädjer oss!
Ett pris för hela kvällen: entré 60:- kr. (Fr o m hösten 2018 höjde vi entré
från 50:- till 60:- kr)
Musik: Från  musikanläggning
Under terminen, våren 2016, röstades för tidigare slut, för kvällen d v s kl 21.30
istället för 22.00, som vi haft under många år. Även ändrat till en paus istället för två. Pausen ca 20.00 - 20.30.
Hösten 2016 drog sig Pia tillbaka efter ca 10 år som dansledare.  Magnus blev dansledare tillsammans med Carin.
Läs mera under länken "gammal- o gillesdans". 
Corona situationen 2020 gjorde att vi fick ställa in de 3 sista måndagarna
våren 2020.
Hösten 2020 samt våren o hösten 2021 har varit helt vilande.
Våren 2022 startade vi upp dansen igen och med nya dansledare. Vi dansade 6 måndagar och fortsatte till hösten 2022 med 9 måndagar (en måndag inställd)..
Dansledare då Helen o Arvi.

Fr o m våren 2023 dansar vi Tisdagar istället för måndagar!
Start tisdagen 17 januari och avslutning 4 april 2023.
Hösten 2023 startade vi tisdagen 12 september och avslutade 28 nov.

Våren 2024 startar vi tisdagen 16 januari o avslutar 19 mars. Vi kommer att varva två dansledarpar: Helen o Arvi varannan tisdag o Tore o Elisabeth från SAAB:s GDF varannan tisdag.

Åter till toppen


Torsdagar  -  Bugg (Ersatt av bugg måndagar fr o m hösten 2023)
Torsdagar har vi motionsdans med kursinslag i bugg. Startar kvällen med nybörjarbugg och senare på kvällen har vi mera avancerad motionsdans med visning av nya turer.
Två omgångar under kvällen. Nybörjare 18.30-19.45 (tid.kl 20) och s k fortsättning för den något mera avancerade 19.30-21.00 (tidigare var tiden 20-21.30).
Under 2007 har vi haft 69 dansare i genomsnitt per kväll.
Tyvärr minskade antalet under 2008. Antalet dansare ökade våren 2009 och trenden höll i sig våren 2010! Åter en minskning hösten 2010 men ökning våren 2011 och minskning hösten.
Vi får leva med dessa svängningar.
Våren 2012 som hösten 2011. Bra tillströmning av dansare under 2013. Dock
en minskning våren 2014 men åter bra hösten 2014 o våren 2015.
Hösten 2015 fick vi många dansare till nybörjar-kursen men något sämre för fortsättnings-kursen. Där vill vi gärna få fler!

Annika har varit dansledare hos oss sedan 1999. Men drog sig tillbaka efter
hösten 2015. 17 välförtjänta år i föreningens tjänst!
Annikas medhjälpare under alla dessa år (utom sista) var Kent. Tyvärr avled
Kent våren 2015.

Våren 2016 fortsatte buggen med ny dansledare - Kjell-Åke - från Buggskolan i Göteborg. Som partner, tar han hjälp av Lotta.
 Kjell-Åke fortsatte hösten 2016 och våren 2017. Fortsätter hösten 2017 och
våren 2018. Men tackar nej  fr o m hösten 2018.
Hösten 2018 är Birger dansledare för nybörjarna tillsammans med Lotta.
Billy är dansledare för fortsättarna  tillsammans med Lotta.
Alla 3 har dansat hos oss under många år.
På senare år har vi haft ca 30-35 dansare per kväll. Men 2018 har antalet
minskat något.
Våren 2019 fick vi åter ökat antal dansare. Dansledare för både nybörjare o
fortsättare Billy med Lotta. Hösten 2019 dansl. Billy. Vid starten med annan dam. Men sedan återvände Lotta. Billy fortsatte hösten 2019 och våren 2020.
Dansen helt vilande hösten 2020 samt våren o hösten 2021 p g a Corona situationen.
Även våren 2022 var vilande. Vi planerade starta upp buggen hösten 2022 och med Kjell Åke som dansledare. Men, tyvärr Kjell Åke gav återbud.
Ingen Bugg hösten 2022 ej heller våren 2023!


Entré-avgift 600:- per termin eller 70:- för en kväll.
(Fr o m hösten 2022 höjd avgift från 500:- till 600:- resp. 60:- till 70:-)

Läs mera under länken "modern dans  -  bugg".

Måndagar bugg fr o m hösten 2023

Hösten 2023 kom vi igång med bugg på måndagar!
Nya dansledare: Erfarna Peder Björnsson med partner MaryAnne.
Fortsätter våren 2024. Men då endast som kurser, Kursavgift 600 kr.
Vi kastar också om tiderna. Börjar med fortsättare och slutar med nybörjare:
18.30 - 19.45 fortsättare
20.00 - 21.15 Nybörjare

 

Torsdagar  -  Barndans   Obs! Upphört!
Hösten 2006 startade vi barn- o lekdans. Dansledare Annika Oleryd.
 Kl 17-17.30 för 2-4 år. Kl 17.30-18.15 för 4-6 år (nu 5-7år).
Hösten 2013 justerades tiden till:
kl 17-17.35 för för 2-4 år och 17.35-18.10 för 5-7 år
10 ggr per termin. Vi har oftast haft fulltecknade kurser.
Men 2014 började vi känna av den starka konkurrensen i Ale.
Våren 2015, var vi alldeles för få barn!
Barndansen upphörde fr o m  hösten 2015. Konkurrensen från de stora
aktörerna, som upptäckt Ale, blev för stor!

Tidigare information o historia om barndansen, finner du på följande länk:
Barndans 2006 - 2015

Åter till toppen

Danslaget
Föreningen har ett danslag. Vi är normalt klädda i likadana dräkter vid uppvisning.
Danslaget har varit aktivt sedan 90-talet, men har även varit vilande vissa tider.
Danslaget har dansat på sjukhem. äldreboende men även i andra sammanhang.
T ex Mat o kulturmässa o Seniormässa i Ale.

För mera information, se länk Danslaget - klicka på denna länk.


Danslaget mars 2015 på Backavik i Nödinge


Åter till toppen

Föreningens hemsida
Hemsidan skapades hösten 2002 och via "Spray", som erbjöd sådan tjänst. Vi uppdaterar efterhand med information om våra aktiviteter. Har vi tillgång till bilder, lägger vi även ut dessa.
Oftast då med en länk, så att läsaren inte skall få vänta så länge med att få upp visningen av grunddokumentet. Då avgör läsaren själv om bilderna skall visas, genom att klicka på angiven länk.
Adress: www.dfkorkskruven.com som är den fysiska adressen eller www.korkskruven.com som är den gamla adressen och numera försedd
med "pekare" till den först nämnda adressen.

Våren 2009 lade Spray ned servicen med hemsidor. Vi flyttade till Ballou och detta har hittills fungerat bra!

Åter till toppen


Övrigt

Bild från en av GillesdansfestivALE:erna

Se Bilder från Skoghall utanför Karlstad den 2 November 2002. Vi dansar med "Dansfolket".  Klicka på denna länk för att få se bilderna. 

Åter till toppen

Redaktör: Ingvar
2024-01-09