2024-03-20

        

    Folketshus Älvängen  
     
    tisdagen den 10 sept 2024   
    kl 18.30- 21.00  
    Musikanläggning  

Dansprogram kommer i sept 2024
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Reservation för ändringar!!
 

Dansledare Helén o Arvi
Thore o Elizabeth
Dessa två dansledarpar varvar varannan tisdag!

Dock kan det ruckas på, dansledarna kan ev. byta tisdag med varandra.

 

          

Tidigare program:
Våren o hösten 2022
samt våren 2023

hösten 2023 

Våren 2024