Om föreningen
 Gammal- o gillesdans
 Modern dans - bugg
 Danslaget
 Festkommitté
 Aktiviteter 2020
 GilledansfestivALEn
 Styrelsen
 Ale kommun
 Dansbeskrivningar
 Föreningar, länkar
 Maila oss
 Tillbaka till startsidan

Dansa med dansföreningen Korkskruven i ALE kommun
- 3 mil norr om Göteborg -

 


Senaste uppdatering: 2020-08-22
 

 

 

 

Årsmötet 2020 hölls söndagen 26 januari kl 16.00
Deltagare vid årsmötet, var befriade från entré-avgift till kvällsdansen!
Vi bjöd på fika efter mötet!

Willy spelade dansmusik från laptop tills

ordinarie speleman startade dansen kl 18.

Årsmötet genomfördes med 23 deltagare.

Styrelsepositioner för nyval, besattes av

sittande personer d v s omval.
Våra revisorer växlar, vartannat år Revisor o vartannat suppleant.

Inga motioner inkom!
 

 

 


 

 

Länkar:
Styrelse med flera
Dansledare
DF Korkskruvens ordföranden 1990-2020

DF Korksskruvens Stadgar
                          Låg medlemsavgift   fr o m 2020 70:-


Styrelse m fl

  Styrelsen består av 7 styrelsemedlemmar, 5 ordinarie och 2 suppleanter.
Tillkommer vald revisor och revisor suppleant samt en valberedning.
Föreningen har en festkommitté, som för närvarande består av 4 personer.
 
  Styrelsen sammanträder ca 4-7 ggr per år.
Vid behov kallas deltagare från festkommittén in.
 
  Ordinarie ledamöter väljs för 2 år. Suppleanter, revisorer och valberedning väljs för 1 år. Medlemmar i festkommittén, väljs för 1 år (ändrat från 2 år 20 jan 2013)  
  Styrelse:    
  Ordförande Margareta Synnerhag 0303 74 85 87 el.  0702 34 13 52 margareta.synnerhag@telia.com
  Sekreterare o
v ordförande
Marianne Hilvarsson 0709 50 07 89
hilvarssonm@gmail.com
  Ledamot Magnus Karlsson 031 58 57 86
 magnus_k67@hotmail.com
  Ledamot Carin Gustafsson 0703 58 47 82    
 
  Kassör Ingvar Synnerhag 0303 74 85 87
ingvar.synnerhag@telia.com
  Suppleant Willy Davidsson 0701 57 94 96
 willyifk@hotmail.se
  Suppleant Conny Svensson  0303-74 67 87
  Revisorer:    
  Revisor Marita Stenqvist  
  Suppleant Hans Olof Thorbjörnson  0303 33 88 93
 
  Valberedning:    
  Kontakt: Lars Olsson 0303 22 95 54 
       
  Festkommitté:    
  Kontakt: Margareta Synnerhag 0303 74 85 87 el.  0702 34 13 52 margareta.synnerhag@telia.com
  Kontakt: May-liz Davidsson 0763 93 17 31
  Kontakt Inger Svensson 0303 74 67 87  
  Kontakt Christina Thorbjörnson 0303 33 88 93 
 


Dansledare

    Gammal o Gillesdans:    
  Söndagar Eva o Roy Jansson
Helén Johansson o Arvi Ylläsjärvi
Gullevi o Bo Zederin
Lena Odhed o Nisse Bauhn
  Kontakt, se
ordföranden

 
  Måndagar Magnus Karlsson med visningspartner Carin G
 
  031-58 57 86 Magnus
 
    Bugg:    
  Torsdagar Billy Elverlind med
visningspartner Lotta A eller annan dam.
Dock våren 20
21 ny dansledare.
  Kontakt:
Bugg
Willy 0707 34 15 61

Dansledare 2006-2020
Söndagar
Sedan 2006 har vi haft följande dansledare:
Jan-Olof o Monica (ordinarie dansledare i Korkskruven 1995-2005).
Sedan har vi haft följande dansledare:
Margareta o Sune samt Rolf (alla från SAAB:s GDF), Jan-Inge o Lena (Frölunda), Carina o Vimar/Anders (Carina från Antendansarna).
2010 delade Margareta o Rolf och Carina o Vimar på söndagarna. Men under hösten var Lasse Liljengren med Maud, våra dansledare en söndag.

2011: våren 2011 tog Carina o Vimar paus. Men Carina ställde ändå upp en söndag. Hösten tog Carina 3 söndagar och med Anders som partner.
Maud o Lasse återkom med 2 söndagar under våren o 1 söndag hösten.
Eva o Roy var dansledare 2 söndagar under våren. Det var första gången för detta par, hos oss. Eva o Roy tog 4 söndagar till hösten.
Våra dansledare från måndagsdanserna, Pia o Magnus, tog hand om terminsavsluten söndagar.

2012-13: våren 2012 var Eva o Roy våra dansledare 5 söndagar och detta par fortsatte hösten 2012 Åter med 6 söndagar, 5 söndagar våren 2013 och 7 söndagar hösten 2013.
Margareta o Rolf var våra dansledare 3 söndagar och fortsatte hösten 2012
med 2 söndagar. Margareta tog paus våren 2013. Återkom 1 ggr hösten 2013.
Carina o Anders var våra dansledare 3 söndagar och fortsatte hösten 2012
med 4 söndagar och 3 söndagar våren 2013. Tog paus hösten 2013.
Pia o Magnus samt Carina, tog hand om terminsavslutet 1/4 2012.
Nytt är, att Gullevi o Bosse var dansledare 1 söndag hösten 2012 och återkom våren 2013 med 3 söndagar och 4 ggr hösten 2013.
Återkom gjorde även Maud o Lasse med 2 söndagar våren 2013 och 2 söndagar hösten 2013.

2014: Våren 2014 har vi följande dansledare Eva o Roy 7 ggr, Gullevi o Bo 5 ggr och
Maud o Lasse 2 ggr. Hösten 2014 Eva o Roy 7 ggr, Gullevi o Bo 3 ggr, Maud o Lasse 1 ggr
och Carina 1 ggr.
2015: Våren: Dansledare Eva o Roy 6 ggr, Gullevi o Bo 3 ggr, Maud o Lasse 1 ggr, Carina 1 ggr,
 Willy 1 ggr. Hösten: Dansledare Eva o Roy 10 ggr, Gullevi o Bo 2 ggr.
2016: Våren tog Eva o Roy 9 ggr och Gullevi o Bo 3ggr. Hösten tar Eva o Roy alla 12 gånger med Gullevi o Bo som backup. Våren 2017 tar Eva o Roy 13 ggr o Gullevi o Bo 1 gång samt back up.
2017: Eva o Roy har fortsatt våren o hösten med Gullevi o Bo som backup.
2018: Eva o Roy har fortsatt. Nytt var att Lena Odhed o Nisse Bauhn, erfarna dansledare från "Får ja lov",komr 2 söndagar våren 2018. Eva o Roy behöver lite ledigt.
Gullevi o Bosse ställde upp de två första söndagarna hösten 2018.
Våren 2019:  Eva o Roy fortsatte. Ersättare 3 söndagar, Gullevi o Bo samt Nisse o Lena.
Hösten 2019:
På grund av sjukdom tog Eva o Roy paus ht-19. Ersättare Gullevi o Bosse 2 ggr och nya för oss Hel
én o Arvi 5 ggr.
Våren 2020: Hel
én o Arvi fortsatte våren 2020 varvat med Eva o Roy och dessa 2 par fortsätter våren 2021. Hösten 2020 är dansen inställd p g a Corona situationen. Dock öppet för dans 3 sista söndagarna i november OM dans då kan rekommenderas.

Vill du få lite historia om våra dansledare, söndagar, klicka på denna länk.

Måndagar
Under 2006 kom måndagsdanserna att ledas av de nya dansledarna Pia Brödslev och Magnus Karlsson. Dansare ur våra egna led.
Styrelsen tackar för att Pia och Magnus räddade måndagsdanserna, som annars hade fått läggas ned! Pia och Magnus fortsatte 2007 - 2016. Fr o m hösten 2016 är Magnus dansledare med Carin som visningspartner. Magnus o Carin fortsatte 2017, 2018 och 2019.
 Magnus o Carin fortsatte våren 2020. Hösten 2020 är dansen inställd p g a Corona situationen.
 
Magnus o Carin fortsätter våren 2021.

Bugg o Barndans
För buggen har vi dansledare Annika Oleryd. 2015 har hon varit hos oss i 17 år.
Alltså vår mesta dansledare! 1999 hade vi även Salsa!
Hösten 2006 startade vi barndans - torsdagar kl 17 - 18.15 med Annika som dansledare.
Barndansen fortsatte 2007 - 2010. Tog paus våren 2011 men startade igen hösten 2011. Fullt l gång  2012-2014  och fortsatte våren 2015.
Men lades ner hösten 2015. Alltför få deltagare. Konkurrensen från
de stora aktörerna kunde inte vi möta.
Annika avtackades vid avslutningen hösten 2015, efter väl utfört arbete i 17 år. TACK Annika!

Bugg fr o m 2016
Vår nya dansledare blev Kjell Åke Stålstrand från Buggskolan i Göteborg. Kjell Åke har mångårig
erfarenhet som dansledare. Visningspartner Lotta A.
 Kjell Åke fortsatte 2017 och våren 2018. Men tackade nej hösten 2018.
Nya dansledare hösten 2018 var Birger Persson för nybörjare och Billy Elverlind för fortsättare.
Båda med Lotta A som visningspartner. Alla 3 har dansat hos oss i många år.
Våren 2019 är Billy Elverlind med Lotta dansledare för både nybörjare o fortsättare.
Billy fortsatte hösten 2019 med hjälp av Lotta och Ann-Sofi. Dessa fortsatte våren 2020.
Hösten 2020 är dansen inställd p g a Corona situationen.
Dansledare för våren 2021 är inte bestämt just nu (22 aug 2020).

Medlemsavgift

Fr o m 2020 är medlemsavgiften 70:- per år.
- Plusgiro-nr: 76 93 99-7 Dansföreningen Korkskruven -

Obs! Fr o m 2015: Vill du ha medlemskort, meddela sekreteraren (Marianne)
Föreningens kassör tackar om du skickar medlemsavgiften till plusgiro-kontot
 och inte betalar kontant. De flesta har väl upplevt. att bankerna numera inte
ser positivt på en, när man vill sätta in en sedelbunt på konto.
 

Tillbaka till toppen + Index


Tillbaka till toppen

DF Korkskruvens olika ordföranden sedan starten 1990

Årsmöte för DF Korkskruven hålls i slutet av januari. Normalt har ordförandebytena skett vid årsmöte.

  1990-1994 Hugo Lorentsen
  1995 Tommy Solbacken
  1996 Ulla Adielsson
  1997-1998 Arne Krantz
  1999-2000 Jan-Olof Stiller
  2001 t o m mars T f Jan-Olof Stiller
  2001-2004 Margareta Synnerhag
  2005 t o m okt Jan-Olof Stiller
  2005 t o m
jan -06
T f Sten Carlsson
  2006 Margareta Synnerhag Vald för 1 år
  2007-2011 Margareta Synnerhag omvald för åren 2007- 2008 och 2009 för åren 2009-2010. Åter 2011 för 1 år
  2012-2018 Willy Davidsson vald 2012 1 år och omvald 2013
 för åren 2013-2014. Omvald för 2015-2016 o 2017- 2018
  2019- Margareta Synnerhag Vald för 2 år

Tillbaka till toppen

Redaktör: Ingvar
2020-04-06