Här finns utskicket, som föreningens sekreterare skickar till medlemmarna
T ex kallelse till föreningens årsmöte

 

 

Länk till dokument:

Utskick 2022-02-04

Årsmötet 2022 hölls 11 april 17.30 i Älvängens Folkets hus

 

 

Föreningens stadgar

 

Senaste revidering 2022-05-05