2020-10-09
 

  INSTÄLLT hösten 2020 p g a Corona situationen!
  
De planerade danskvällarna i november
          1/11 - 15/11 - 29/11är nu också
inställda!!
   
Rapporterna från myndigheterna, pekar inte på förbättrat Corona-läge
           inom närmsta tiden!
  
Normalt dansar vi varannan söndag - d v s jämna veckonummer!
   Vi varvar med Kodedansarna, som dansar varannan vecka ojämna veckonummer!

 

Är Corona situationen klart förbättrad i januari, kommer vi att starta danserna
(förhoppningsvis) på normalt sätt 17 januari och med
 Evert som speleman (ev EmG el. EMG).

Vi kommer att ta beslut i december.

Vi kommer också att diskutera om vi måste arrangera speciella restriktioner.
Exempel såsom Anten dansar nu i höst. Begränsat antal dansare och endast par,
 d v s man danser endast med sin partner, hela kvällen.