Söndagar, dansledare

Historia sedan 2006:

Sedan Jan-Olof o Monica slutade som ordinarie dansledare (hösten 2005), har vi  följande dansledare-historia:

Våren 2006 har vi haft Sune o Margareta (liksom våren 2005) som dansledare 6 söndagar.
Jan-Inge o Lena har varit dansledare 6 söndagar och Jan-Olof o Monica 1 söndag.
Styrelsen tackar alla dansledar
na för att ha ställt upp och föreningen kunnat leva vidare.

Hösten 2006 har Jan-Inge o Lena varit dansledare 8 söndagar och Sune o Margareta 5 söndagar.
Våren 2007 kom Jan-Inge o Lena att leda dansen 5 söndagar och
Sune o Margareta 6 söndagar.
Jan-Olof o Monica ställde upp 1 söndag, då Jan-Inge blev sjuk.
Hösten 2007 har Sune o Margareta haft hand om 6 söndagar. Jan-Inge o Lena 7 söndagar
.

Våren 2008, fick vi en  nyhet: Carina Falk var dansledare 2 söndagar och som danspartner vid visning av dans, har Vimar Wingård ställt upp.
Sune o Margareta och Jan-Inge o Lena tog 5 söndagar var.

Hösten 2008 har Sune* o Margareta samt Rolf Karlsson och Jan-Inge o Lena haft 6 söndagar var.
Dock, Jan-Inge blev sjuk vid sin 5:e söndag. Carina o Vimar ställde då upp som dansledare.
Den 13:onde söndagen d v s avslutningen tog Carina och Vimar hand om.
Jan-Inge o Lena säger nej till våren 2009. Carina och Vimar ersätter.

* Sune blev allvarligt sjuk, hösten 2008 och ersattes av Rolf Karlsson (även han från SAAB:s GDF).
 Margareta och Rolf fortsatte våren och hösten 2009 samt fortsätter 2010.
 Vi väntar på att Sune skall bli frisk igen och åter leda danser och rappa så utmärkt !!

Den 10 juni 2010 avled Sune! Vi saknar honom!

2010-06-21